Mae cyfres deledu newydd sbon yn rhoi'r cyfle i chi ennill arian tuag at flaendal ar gyfer eich tŷ eich hun!  

Rydym yn chwilio am bobl sydd â’u bryd ar fod yn berchnogion tŷ am y tro cyntaf ac sy'n credu bod ganddynt y sgiliau, y gallu a'r penderfyniad i adnewyddu tai am elw.

Fe brynwn ni y tŷ, eich lle chi fydd ei adnewyddu.

 

Ymhen chwe mis, pan fyddwch chi’n mynd ati i werthu’r tŷ, byddwch yn cadw unrhyw elw o sêl y tŷ. Mae’n syml!

Os ydych chi’n teimlo’n danbaid am fod yn  berchen ar dŷ eich hun, gall y cyfle hwn fod yn berffaith i chi.  Os ydych chi’n credu bod gennych yr hyn sydd ei angen i lwyddo, cysylltwch â ni.  Os ydych chi’n credu bod gennych yr hyn sydd ei angen i lwyddo, cysylltwch â ni.   

Rydym yn chwilio am unigolion sy’n fodlon torchi llewys a gweithio’n galed.  O ymgymryd â’r her yn llwyddiannus, gall y chwe mis hyn fod y chwe mis mwyaf proffidiol o’ch bywyd! 

 

I wybod mwy, llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o’r tîm cynhyrchu yn dod i gyswllt â chi.    

Byddwn yn ymdrin â’ch gwybodaeth yn unol â chyfreithiau diogelu data perthnasol. Does dim rhwymedigaeth i gymryd rhan. Am ragor o wybodaeth am ein Polisi Preifatrwydd, cliciwch yma.

 

Enw *
Enw
By clicking "Submit", you confirm that the information you have provided above is correct, and you agree to Casting House's processing of your personal data, including to assess your suitability for this educational campaign and to contact you about the campaign, in accordance with its Privacy and Cookie Policy http://www.castinghouse.co.uk/terms-conditions/

The information you provide on this application form is collected by Casting House ltd. on behalf of Chwarel  to assess your suitability for this campaign.   Your personal information  will always be treated in accordance with applicable data protection laws. Your details will be shared by Casting House Ltd. with Chwarel, but will not be shared with other parties. For more information on how we deal with personal information, please see the Privacy and Cookies Policy here.   You may be asked to provide express consent at a future stage for your data to be passed on to the broadcaster,  if you are selected to participate in a further discussion about the campaign.